Sözlükte "kentleşme" ne demek?

1. Kentleşmek eylemi.
2. Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun kentlerde toplanması ve kent alanlarının genişlemesi süreci, şehirleşme.

Kentleşme kelimesinin ingilizcesi

n. urbanization