Sözlükte "kentleşme" ne demek?

1. Kentleşmek eylemi.
2. Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun kentlerde toplanması ve kent alanlarının genişlemesi süreci, şehirleşmekentleşme

Kentleşme kelimesinin ingilizcesi

n. urbanization

İlgili olabilecek başlıklar

Kentleşmek nedir?